top of page


HITACHI HM1000A
 


Director & DP: Fumitaka Yamashita 
Gaffer: Shota Fujii

 

bottom of page