top of page


FOUR SEASONS by Chez Kentaro - Spring
 


Director & DP: Fumitaka Yamashita 
Gaffer: Shota Fujii
AC: Junpei Hirota
PA: Yoshihiro Shioi
Model: Anna Melnikova
Edit & Color: Fumitaka Yamashita

 

bottom of page